medici arts

今日節目表

 • 00-00 - 巴哈姆特電玩瘋E386【普】
 • 00-30 - 巴哈姆特電玩瘋E387【普】
 • 01-00 - 航海王『雙語』E520【普】
 • 01-30 - 航海王『雙語』E521【普】
 • 02-00 - 卡通馬拉松【普】
 • 03-00 - 蠟筆小新電影版-春日部野生王國【普】
 • 04-30 - 卡通馬拉松【普】
 • 05-00 - 夢月精靈E23【普】
 • 05-30 - 夢月精靈E24【普】
 • 06-00 - 夢月精靈E25【普】
 • 06-30 - 夢月精靈E26【普】
 • 07-00 - 萌學園4時空戰役E28【普】
 • 08-00 - 萌學園4時空戰役E29【普】
 • 09-00 - 夢月精靈E23【普】
 • 09-30 - 夢月精靈E24【普】
 • 10-00 - 夢月精靈E25【普】
 • 10-30 - 夢月精靈E26【普】
 • 11-00 - 蠟筆小新電影版-春日部野生王國【普】
 • 12-30 - 卡通馬拉松【普】
 • 13-00 - 星際救援艾莉莎(適合10-12歲兒童)E13【普】
 • 13-30 - 星際救援艾莉莎(適合10-12歲兒童)E14【普】
 • 14-00 - 星際救援艾莉莎(適合10-12歲兒童)E15【普】
 • 14-30 - 星際救援艾莉莎(適合10-12歲兒童)E16【普】
 • 15-00 - 萌學園4時空戰役E28【普】
 • 16-00 - 萌學園4時空戰役E29【普】
 • 17-00 - 巴哈姆特電玩瘋E386【普】
 • 17-30 - 巴哈姆特電玩瘋E387【普】
 • 18-00 - 蠟筆小新電影版-我的超時空新娘【普】
 • 19-30 - 卡通接力賽【普】
 • 20-00 - 卡通馬拉松【普】
 • 21-00 - 星際救援艾莉莎(適合10-12歲兒童)E13【普】
 • 21-30 - 星際救援艾莉莎(適合10-12歲兒童)E14【普】
 • 22-00 - 星際救援艾莉莎(適合10-12歲兒童)E15【普】
 • 22-30 - 星際救援艾莉莎(適合10-12歲兒童)E16【普】
 • 23-00 - 潮與虎E14護
 • 23-30 - 潮與虎E15護

現正熱映

現在時間

潮與虎E15護