medici arts

今日節目表

 • 00-00 - 華麗的對決-雙語版【普】
 • 02-00 - 當婆婆遇上媽之歡喜冤家【普】
 • 04-00 - 華麗的對決-雙語版【普】
 • 06-00 - Fantastic限時愛情【普】
 • 07-00 - 當婆婆遇上媽之歡喜冤家【普】
 • 09-00 - 我的女兒琴四月-雙語版【普】
 • 11-00 - 浪漫醫生金師傅【普】
 • 12-00 - 當婆婆遇上媽之歡喜冤家【普】
 • 14-00 - 華麗的對決-雙語版【普】
 • 16-00 - Fantastic限時愛情【普】
 • 17-00 - 我的女兒琴四月-雙語版【普】
 • 19-00 - 浪漫醫生金師傅【普】
 • 20-00 - 當婆婆遇上媽之歡喜冤家【普】
 • 22-00 - Fantastic限時愛情【普】
 • 23-00 - 浪漫醫生金師傅【普】

現正熱映

現在時間

浪漫醫生金師傅【普】