medici arts

今日節目表

 • 00-00 - 監獄學園E7【輔12】
 • 00-30 - 監獄學園E8【輔12】
 • 01-00 - 小魔女 DoReMi 4E25【普】
 • 01-30 - 小魔女 DoReMi 4E26【普】
 • 02-00 - 小魔女 DoReMi 4E27【普】
 • 02-30 - 小魔女 DoReMi 4E28【普】
 • 03-00 - 元氣囝仔E7【普】
 • 03-30 - 元氣囝仔E8【普】
 • 04-00 - 監獄學園E7【輔12】
 • 04-30 - 監獄學園E8【輔12】
 • 05-00 - 數碼寶貝4 無限地帶E25【普】
 • 05-30 - 數碼寶貝4 無限地帶E26【普】
 • 06-00 - 數碼寶貝4 無限地帶E27【普】
 • 06-30 - 數碼寶貝4 無限地帶E28【普】
 • 07-00 - 機器戰士TOBOT 3E13【普】
 • 07-30 - 機器戰士TOBOT 3E14【普】
 • 08-00 - 機器戰士TOBOT 3E15【普】
 • 08-30 - 機器戰士TOBOT 3E16【普】
 • 09-00 - 小魔女 DoReMi 4E25【普】
 • 09-30 - 小魔女 DoReMi 4E26【普】
 • 10-00 - 小魔女 DoReMi 4E27【普】
 • 10-30 - 小魔女 DoReMi 4E28【普】
 • 11-00 - 數碼寶貝4 無限地帶E25【普】
 • 11-30 - 數碼寶貝4 無限地帶E26【普】
 • 12-00 - 數碼寶貝4 無限地帶E27【普】
 • 12-30 - 數碼寶貝4 無限地帶E28【普】
 • 13-00 - 七龍珠電影版-邁向最強之路【護】
 • 14-00 - 七龍珠Z電影版-熱血熱鬥!孫悟空&悟飯【護】
 • 15-00 - 小魔女 DoReMi 4E29【普】
 • 15-30 - 小魔女 DoReMi 4E30【普】
 • 16-00 - 小魔女 DoReMi 4E31【普】
 • 16-30 - 小魔女 DoReMi 4E32【普】
 • 17-00 - 巴哈姆特電玩瘋E374【普】
 • 17-30 - 數碼寶貝4 無限地帶E29【普】
 • 18-00 - 數碼寶貝4 無限地帶E30【普】
 • 18-30 - 數碼寶貝4 無限地帶E31【普】
 • 19-00 - 數碼寶貝4 無限地帶E32【普】
 • 19-30 - 卡通馬拉松【普】
 • 20-00 - 元氣囝仔E7【普】
 • 20-30 - 元氣囝仔E8【普】
 • 21-00 - 七龍珠Z電影版-燃燒!!熱戰‧烈戰‧超激戰【護】
 • 22-25 - 卡通馬拉松【普】
 • 23-00 - 監獄學園E7【輔12】
 • 23-30 - 監獄學園E8【輔12】

現正熱映

現在時間

監獄學園E8【輔12】