medici arts

今日節目表

 • 00-00 - 酒店之王【普】
 • 02-00 - 舞力全開【普】
 • 03-40 - 魔術實驗室【普】
 • 04-00 - 暴風的女子-雙語版【普】
 • 06-00 - 舞力全開【普】
 • 07-30 - 魔術實驗室【普】
 • 08-00 - 奇妙一家人-雙語版【普】
 • 11-00 - 酒店之王【普】
 • 13-00 - BRAVO大電影 囧途追擊【輔12】
 • 15-00 - 拜託媽媽-雙語版【普】
 • 17-00 - 奇妙一家人-雙語版【普】
 • 20-00 - 舞力全開【普】
 • 21-30 - 魔術實驗室【普】
 • 22-00 - 拜託媽媽-雙語版【普】

現正熱映

現在時間

拜託媽媽-雙語版【普】