medici arts

今日節目表

 • 00-00 - 華麗的對決-雙語版【普】
 • 02-00 - 月桂樹西裝店的紳士們-雙語版【普】
 • 04-00 - 華麗的對決-雙語版【普】
 • 06-00 - 結婚契約【普】
 • 07-00 - 月桂樹西裝店的紳士們-雙語版【普】
 • 09-00 - 無盡的愛-雙語版【普】
 • 11-00 - 你鄰居的妻子【護】
 • 12-00 - 月桂樹西裝店的紳士們-雙語版【普】
 • 14-00 - 華麗的對決-雙語版【普】
 • 16-00 - 結婚契約【普】
 • 17-00 - 無盡的愛-雙語版【普】
 • 19-00 - 你鄰居的妻子【護】
 • 20-00 - 月桂樹西裝店的紳士們-雙語版【普】
 • 22-00 - 結婚契約【普】
 • 23-00 - 你鄰居的妻子【護】

現正熱映

現在時間

你鄰居的妻子【護】