medici arts

今日節目表

 • 00-00 - 拜託媽媽-雙語版【普】
 • 02-00 - 百年遺產-雙語版【普】
 • 04-00 - 爸爸好奇怪【普】
 • 06-00 - 最完美的離婚【普】
 • 07-00 - 百年遺產-雙語版【普】
 • 09-00 - 爸爸好奇怪【普】
 • 11-00 - 最完美的離婚【普】
 • 12-00 - 百年遺產-雙語版【普】
 • 14-00 - 拜託媽媽-雙語版【普】
 • 16-00 - 最後一次抱緊我【普】
 • 17-00 - 爸爸好奇怪【普】
 • 19-00 - 最完美的離婚【普】
 • 20-00 - 百年遺產-雙語版【普】
 • 22-00 - 最完美的離婚【普】
 • 23-00 - 最後一次抱緊我【普】

現正熱映

現在時間

最後一次抱緊我【普】