medici arts

今日節目表

 • 12:55 - 全城通緝【護】
 • 10:35 - 偉大的隱藏者【護】
 • 09:40 - 贖罪3【護】
 • 07:35 - 救救上班族【普】
 • 05:40 - 仁寺洞醜聞【護】
 • 03:25 - 七號房的禮物【護】
 • 00:00 - 父仇者【護】
 • 01:00 - 闇黑新世界【輔12】
 • 14:50 - 腰瘦食堂【普】
 • 16:40 - 馬拉松小子【普】
 • 18:55 - 寒戰2【護】
 • 21:00 - 偷狗小頑家(首)【普】
 • 23:00 - 真愛,純屬虛構?【護】

現正熱映

現在時間

偉大的隱藏者【護】