medici arts

今日節目表

 • 00:00 - A計劃續集【護】
 • 00:55 - 神秘家族【輔12】
 • 02:35 - 標靶【輔12】
 • 04:25 - 決戰投手丘【普】
 • 06:45 - 衛斯理傳奇【護】
 • 08:25 - 花漾奶奶秀英文【護】
 • 10:35 - 愛的發聲練習【護】
 • 12:40 - 與龍共舞【護】
 • 14:45 - 你會在那裡嗎【普】
 • 16:50 - 墊底辣妹【普】
 • 19:00 - 唐伯虎點秋香【護】
 • 21:00 - 救殭清道夫【輔12】
 • 22:50 - 迷城【護】

現正熱映

現在時間

決戰投手丘【普】