medici arts

今日節目表

 • 00:00:00 - 爸爸去哪兒5E8普
 • 02:00:00 - 媽媽好神E38普
 • 03:00:00 - 你也是人類嗎(完)E23普
 • 04:00:00 - 特別企劃-我們這一家普
 • 05:00:00 - 媽媽好神E38普
 • 06:00:00 - 戴流蘇耳環的少女E47-49普
 • 08:30:00 - 你也是人類嗎(完)E23普
 • 09:30:00 - 特別企劃-我們這一家普
 • 10:30:00 - 滾石愛情故事E3普
 • 11:30:00 - 爸爸去哪兒5E8普
 • 13:30:00 - 你也是人類嗎(完)E23普
 • 14:30:00 - 特別企劃-我們這一家普
 • 15:30:00 - 戴流蘇耳環的少女E50-52普
 • 18:00:00 - 媽媽好神E39普
 • 19:00:00 - 爸爸去哪兒5E9普
 • 21:00:00 - 任意依戀-雙語版E22-23普
 • 23:00:00 - 滾石愛情故事E4普

現正熱映

現在時間

滾石愛情故事E4普