Smart

今日節目表

 • 00:00 - 小婦人【普】
 • 00:10 - 金剛大戰哥吉拉【普】
 • 01:45 - 紐倫堡大審判【普】
 • 04:50 - 自古英雄多寂寞【普】
 • 06:40 - 聖經傳奇首部曲:十誡【普】
 • 10:30 - 海濱【普】
 • 12:50 - 日正當中【普】
 • 14:20 - 黑湖巨怪【普】
 • 15:45 - 大海賊【普】
 • 17:55 - 決戰沖繩島【普】
 • 20:00 - 梁山伯與祝英台【普】
 • 22:15 - 恩怨情天【普】

現正熱映

現在時間

聖經傳奇首部曲:十誡【普】